Oblíbené Telefon
-

Směrnice o ochraně dat

Ochrana dat u společnosti CASAMUNDO
Nejdůležitějšími osobami jsou u společnosti CASAMUNDO naši zákazníci. Proto má dodržování norem, které se týkají práva ochrany dat, maximální význam. Na tomto místě bychom vás tedy chtěli informovat o zacházení s osobními údaji.
Toto prohlášení o ochraně dat platí pro nabídky společnosti CASAMUNDO GmbH na webových stránkách na adrese www.casamundo.cz. Odpovědným místem je

CASAMUNDO GmbH
Drehbahn 7
20354 Hamburg.

Společnost CASAMUNDO zpracovává osobní údaje výhradně v rámci zákonných ustanovení.

Zacházení s osobními a anonymními údaji
Osobními údaji se v právu ochrany dat rozumějí všechny informace, které umožňují odvodit individuální osobu. Jsou jimi především vaše jméno, adresa a telefonní číslo. Osobní údaje však mohou představovat i informace, které nejsou osobní, v kombinaci s jinými údaji.
V případě anonymních údajů se oproti tomu jedná o data a informace, které odvození určité osoby neumožňují.
Navštívíte-li naše webové stránky bez spuštění registračního postupu, neevidujeme žádné osobní údaje. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a popřípadě údaje potřebné pro sjednaný způsob platby budeme evidovat prostřednictvím registrační masky v kartotéce našich zákazníků až v rámci procesu registrace nebo v případě registračního dotazu či možnosti registrace. Pokud s tím nesouhlasíte, veškeré údaje po vyřízení registračního procesu na vaši žádost opět smažeme.
Veškeré údaje používáme výhradně interně a nepředáváme je třetím stranám. Bez Vašeho svolení budou osobní údaje použity výhradně pro provádění smlouvy, tedy například za účelem registrace a vyúčtování.

Používání cookies
Cookies jsou malé soubory, které váš prohlížeč ukládá na pevném disku Vašeho počítače. Můžete je kdykoli smazat nebo je předem nepovolit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje.
Společnost CASAMUNDO občas užívá cookies v registračním systému a také v rámci analýzy využívání webových stránek pomocí Google Analytics. Děje se tak výhradně za účelem zajištění stability systému a kvůli webové analýze, nikoli však jako příprava pro zpracovávání osobních údajů.
Naši webovou stránku můžete používat i bez cookies, funkčnost však možná bude zčásti omezena. Proto doporučujeme nerušit používání cookies ve vašem prohlížeči. Pokud si však cookies ve svém počítači přesto nepřejete, musíte nastavení prohlížeče příslušně změnit.

Použití nástrojů „Google Analytics“ a „Google Remarketing“
Na webových stránkách společnosti CASAMUNDO jsou používány služby společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) Analytics a Remarketing. U těchto služeb se používají „Cookies“. Získané informace o používání této webové stránky budou přenášeny na server společnosti Google v USA a zde uloženy. IP adresa bude společností Google zkrácena o poslední tři místa, aby bylo znemožněno jednoznačné přiřazení k fyzické osobě. Společnost Google kromě toho respektuje ustanovení o ochraně osobních údajů smlouvy „US-Safe-Harbor“ a je registrována v programu „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Společnost Google tyto informace využívá z pověření společnosti CASAMUNDO za účelem vyhodnocení používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitách webové stránky pro společnost CASAMUNDO a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Společnost Google postoupí tyto informace třetím stranám jen tehdy, pokud to předepisuje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření společnosti Google. Třetí strany, včetně společnosti Google, používají uložené soubory Cookies k uplatňování inzerce na základě předchozích návštěv uživatele na této webové stránce. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými údaji. Shromažďování a ukládání dat lze kdykoliv s účinností do budoucna odmítnout. Používání Cookies společností Google můžete deaktivovat otevřením stránky s deaktivací reklam společnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moci případně neomezeně využívat veškeré funkce webové stránky společnosti CASAMUNDO. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním zjištěných dat výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.
 Za účelem statistického výzkumu využíváme Google Analytics, abychom mohli vyhodnotit údaje z AdWords a Double-Click-Cookie. Pokud si to nepřejete, je potřeba toto nastavení deaktivovat ve Správci nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=cz).

Facebook Social Plugins
Naše internetová prezentace používá tlačítko „To se mi líbí“ (dále jen „plugin“) facebook.com společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“) a tlačítko „+1“ Google Plus společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Při vyvolání webové stránky naší internetové prezentace, která takové tlačítko obsahuje, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebook a/nebo Google. Obsah pluginu bude prostřednictvím Facebook a/nebo Google přenesen přímo na váš prohlížeč a zahrnut do této webové stránky. Na obsáhlost údajů, které Facebook a/nebo Google pomocí tohoto pluginu zjistí, nemáme tedy žádný vliv.

Zahrnutím pluginu obdrží Facebook a/nebo Google informaci, že jste vyvolali příslušnou stránku naší internetové prezentace. Pokud jste při těchto službách přihlášeni, může provozovatel přiřadit návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. V případě vaší interakce s pluginy, např. při stisknutí příslušného tlačítka nebo přidání komentáře, bude příslušná informace vaším prohlížečem odeslána přímo na Facebook a/nebo Google a tam uložena. Nejste-li členem Facebook a/nebo Google, existuje přesto možnost, že se příslušný provozovatel vaši IP adresu dozví a uloží ji.

Účel a rozsah zjišťování dat a jejich další zpracování a využívání prostřednictvím Facebook a/nebo Google a také vaše práva, která se toho týkají, a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, si prosím zjistěte z pokynů provozovatele na ochranu údajů:

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/cs/+/policy/+1button.html

Jste-li členy Facebook a/nebo Google a nepřejete si, aby provozovatel shromažďoval vaším prostřednictvím údaje o naší internetové prezentaci a spojoval členské údaje, které jsou tam uloženy, s vámi, musíte se před návštěvou naší internetové prezentace z Facebook a/nebo Google odhlásit.

Předávání třetím stranám
V případě registrace budou vaše osobní údaje postoupeny příslušnému touroperátorovi, aby vznikla smlouva o cestě. Proces SSL, který je pro tento účel používán, patří k nejvyššímu bezpečnostnímu standardu na internetu. Vaše osobní údaje jsou tedy během přenosu maximálně chráněny před přístupem třetích stran.

Informace pro zákazníka a odvolání
Pokud si přejete vědět, které vaše osobní údaje jsou u nás uloženy, pošlete nám prosím e-mail na adresu datenschutznull@nullcasamundo.de. Přes tuto adresu také můžete kdykoli smazat nebo upravit data, která jsou u nás uložena.
Pokud jste nám v rámci využití naší on-line nabídky dali souhlas ke zpracování svých údajů, které překračují účely registrace, můžete tento souhlas pomocí e-mailu na tuto adresu kdykoli odvolat. Prostřednictvím této adresy se rovněž dozvíte, jaká svolení v jakém rozsahu jste udělili.
Jestliže vás v tomto prohlášení o ochraně dat informujeme o používání pseudonymních údajů a/nebo vytváření pseudonymních užívacích profilů k účelům marketingu a výzkumu trhu a o používání cookies, můžete proti tomu e-mailem na tuto adresu kdykoli protestovat.

Zmocněnec pro ochranu dat
Máte dotazy k ochraně dat? Pak se kdykoli obraťte na našeho firemního zmocněnce pro ochranu dat, pana Alexandera Engela, a zašlete e-mail na adresu datenschutznull@nullcasamundo.de.

Autorská práva
Autorská práva veškerých grafických materiálů použitých na naší stránce  můžete nalézt zde.

↑ nahoru 
Moje CASAMUNDO

Zde si můžete prohlédnout seznam naposledy
prohlížených prázdninových pobytů a ještě mnohem více!