Telefon
-

Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování služeb v oblasti cestovního ruchu

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro zprostředkování smluv o rekreačním ubytování mezi pronajímateli/touroperátory (dále jen „poskytovatelé služeb“) a klienty společnosti CASAMUNDO GmbH, Drehbahn 7, D-20354 Hamburg. Kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek nacházejí použití příslušné smluvní podmínky poskytovatelů služeb.

1. Uzavření smlouvy
1.1 Svou telefonickou, elektronickou nebo písemnou rezervační poptávkou závazně nabízíte společnosti CASAMUNDO uzavření objednávky na zprostředkování zájezdu. V případě podání nabídky přes internet činí klient společnosti CASAMUNDO závaznou nabídku na základě smlouvy o obstarání věci. Společnost CASAMUNDO si vyhrazuje přijetí nabídek. Smlouva bude uzavřena teprve tehdy, jestliže společnost CASAMUNDO nebo poskytovatel služeb klientovi písemně, telefonicky nebo e-mailem rezervaci potvrdí. V případě pozdějšího stornování rezervace mohou být klientovi účtovány stornovací poplatky.
1.2 Klient se zavazuje, že neprodleně zkontroluje správnost jemu zaslaného potvrzení o rezervaci a že bude touroperátora a společnost CASAMUNDO informovat o případných nesprávných údajích v něm obsažených. Sdělení o nesprávných údajích musí následovat neprodleně.

2. Odpovědnost
2.1 Společnost CASAMUNDO je vůči klientovi odpovědná za řádné zprostředkování rekreačního ubytování, a to v rámci své povinnosti postupovat s pečlivostí řádného obchodníka. CASAMUNDO ručí na základě této smlouvy zásadně pouze v případě chybějících přislíbených vlastností, při porušení hlavních smluvních plnění, jakož i v různých případech porušení smluvních závazků výlučně při úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti.
Odpovědnost společnosti CASAMUNDO v případě nezávažné nedbalosti je omezena na hodnotu zaúčtovaného zájezdu, v každém případě však na předvídatelné a typické škody. Zákonná odpovědnost společnosti CASAMUNDO nezávislá na zavinění zůstává výše uvedeným ustanovením nedotčena.
2.2 Společnost CASAMUNDO vylučuje svou odpovědnost za nezávažné porušení povinností z nedbalosti, pokud se takové porušení netýká důležitých smluvních povinností, škod způsobených újmou na životě či zdraví nebo záruk. Totéž platí i pro porušení povinností ze strany osob, které CASAMUNDO pověřila plněním smluvních závazků.

3. Platba / Cestovní dokumenty
3.1 Platba nájemného se provádí podle pronajímatele/touroperátora buď na základě faktury, převodem na účet, vrubopisem nebo kreditní kartou. Je třeba dbát na to, aby při bezhotovostním převodu částky nájemného nebyly účtovány pronajímateli/touroperátorovi případné bankovní poplatky (v tuzemsku nebo v zahraničí). Možné způsoby platby pro požadovaný objekt jsou uvedeny v bodě „Způsob platby“ na straně „Rezervace“.
3.2 Váš účet nebo vaše kreditní karta budou zatíženy k okamžiku přijetí rezervace touroperátorem.

4. Upozornění na pasová, vízová, devizová a zdravotní ustanovení
Každý klient zodpovídá sám za dodržování platných tuzemských a zahraničních vstupních a výjezdních předpisů, zdravotních předpisů a pasových a vízových ustanovení.

5. Odstoupení od smlouvy / Změna rezervace
Klient může kdykoli před zahájením zájezdu odstoupit od zprostředkovatelské smlouvy a rezervace zájezdu (stornování). Rozhodujícím okamžikem je doba doručení prohlášení o odstoupení. Klientovi doporučujeme, aby zaslal prohlášení o odstoupení písemně nebo e-mailem. V závislosti na době stornování a smluvních podmínkách daného poskytovatele služeb mohou být v tomto případě účtovány stornovací poplatky.

6. Pojištění
Doporučujeme vám uzavřít před cestou alespoň pojištění pro případ zrušení cesty. Cestovní nemocenské pojištění má smysl i v evropských zemích, neboť i menší úrazy mohou být spojeny s vysokými náklady, které nemusí normální zdravotní pojištění bezpodmínečně uhradit.

7. Ochrana osobních údajů
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Zjišťování, zpracování a použití Vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonnými předpisy. Podrobnosti jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Pokud je nebo se stane některé z předešlých ustanovení neúčinným, ostatní ustanovení zůstávají přesto nadále platná. Účinnost smlouvy jako celku zůstává nedotčena. Neúčinnost zprostředkované cestovní smlouvy se netýká zprostředkovatelské smlouvy.
8.2 V případě porušení těchto podmínek užívání nebo při důvodném podezření, že k porušení došlo, je společnost CASAMUNDO oprávněna kdykoli vyloučit příslušného klienta z užívání této webové stránky a/nebo servisu, jakmile budou uzavřeny již provedené rezervace.
8.3 Tyto obchodní podmínky se řídí českým právem.
 

↑ nahoru 
Moje CASAMUNDO

Zde si můžete prohlédnout seznam naposledy
prohlížených prázdninových pobytů a ještě mnohem více!

Tato internetová stránka využívá cookies
Tato internetová stránka využívá cookies. Abychom vám mohli nabídnout co nejlepší služby a analyzovat využívání našich internetových stránek a pro personalizovanou reklamu, jsou nutné soubory cookies. Proto vás žádáme o souhlas s využíváním souborů cookies. Podrobné informace o použití souborů cookies najdete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo klepněte na možnost „Ne“, pokud si takové použití nepřejete. Toto hlášení již nezobrazovat.
Ok, rozumím.